Σχολές

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2023

 

 
Η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων του ΕΟΣ Ρεθύμνου είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) και σκοπό έχει την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.
Η σχολή απευθύνεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν καλή φυσική κατάσταση που πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση.
Το πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει 10 ολοήμερες εκπαιδεύσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής της σχολής, Αριστοτέλης Μαυρομμάτης (εκπαιδευτής ΕΟΟΑ) ευθύνεται για την καλή και άρτια λειτουργία καθώς και την ολοκλήρωση του προγράμματος της σχολής. Έχει πλήρη ελευθερία σχετικά με ζητήματα σχολής, ως και την τροποποίηση του προγράμματος, λόγω καιρικών η άλλων συνθηκών που οι ίδιοι κρίνουν αναγκαία.
Οι συμμετέχοντες στη σχολή θα πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις της σχολής και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των εκπαιδευτών τους. Σε αντίθετη περίπτωση οι εκπαιδευτές έχουν δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον συμμετέχοντα να συμμετέχει στη σχολή αν με την συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή τον σχοινοσύντροφό του.
Για την εγγραφή στην σχολή ο/η κάθε συμμετέχων/ουσα πρέπει να υποβάλει:
• Αίτηση όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του/της καθώς και αποδοχή του κανονισμού της σχολής.
• Γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο ή γενικό ιατρό (6μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του συμμετέχοντα.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
• Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι ταμιακά ενημερωμένο μέλος Ορειβατικού Συλλόγου μέλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).
Το κόστος συμμετοχής στη σχολή καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη στην αρχή και η δεύτερη πριν το τέλος της σχολής. Το ποσό της συμμετοχής διατίθεται για την κάλυψη των εξόδων της σχολής, την αμοιβή των εκπαιδευτών και την ασφάλιση των μαθητών.
Ο Ορειβατικός Σύλλογος παραχωρεί τον εξοπλισμό της σχολής ο οποίος επιστρέφεται μετά το τέλος της στον Σύλλογο. Οι μαθητές πρέπει να έχουν τα δικά τους αναρριχητικά παπούτσια. 
Τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διανυκτέρευσης επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.
Απονέμεται  βεβαίωση επιτυχούς αποφοίτησης.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
  • Μαρία Βλάσση: τηλ. 6936939768
  • Κάθε Τρίτη, 21:00-23:00, στα γραφεία του Ορειβατικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Δημοκρατίας 12, Ρέθυμνου, τηλέφωνο: +30 28310 57766